ОПАКОВКИ ОТ КАРТОН, КАШИРАНО ВЕЛПАПЕ, ТРАНСПОРТНИ ОПАКОВКИ - ВЕЛПА

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА РЪКОВОДСТВОТО
ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА НА „ВЕЛПА” ЕООД


Иновации и конкурентоспособност

„ВЕЛПА” ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет „Закупуване и доставка на щанцов автомат” в изпълнение на ДБФП BG16RFOP002-3.001-0317-C01.

Документите можете да свалите от ТУК


Иновации и конкурентоспособност

„ВЕЛПА” ЕООД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

На 20.11.2017 г. ръководството на „ВЕЛПА” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”, финансирана от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.
Договорът е на обща стойност 2 130 000.00 лева без ДДС.
С цел подобряване на енергийна ефективност в компанията, проектът предвижда закупуване , инсталиране и пускане в експлоатация на модерно и високотехнологично оборудване. Устойчивото и дългосрочно повишаване на конкурентоспособността на „ВЕЛПА” ЕООД ще бъде постигнато чрез инсталиране в производствената база на дружеството на енергоефективен и високопроизводителен щанцов автомат.

СЕРТИФИКАТ - ВЕЛПА
 
СЕРТИФИКАТ - ВЕЛПА

ВЕЛПА
ПРОИЗВОДСТВО НА ДВУПЛАСТОВО И ТРИПЛАСТОВО ВЕЛПАПЕ
КАШИРАНО ВЕЛПАПЕ, ТРАНСПОРТНИ И ЩАНЦОВИ ОПАКОВКИ
ШЕСТЦВЕТЕН ПЕЧАТ PREPRINT: РУЛО - РУЛО

ВЕЛПА - ОПАКОВКИ ОТ КАРТОН, КАШИРАНО ВЕЛПАПЕ, ТРАНСПОРТНИ ОПАКОВКИ ВЕЛПА - ОПАКОВКИ ОТ КАРТОН, КАШИРАНО ВЕЛПАПЕ, ТРАНСПОРТНИ ОПАКОВКИ ВЕЛПА - ОПАКОВКИ ОТ КАРТОН, КАШИРАНО ВЕЛПАПЕ, ТРАНСПОРТНИ ОПАКОВКИ ВЕЛПА - ОПАКОВКИ ОТ КАРТОН, КАШИРАНО ВЕЛПАПЕ, ТРАНСПОРТНИ ОПАКОВКИ ВЕЛПА - ОПАКОВКИ ОТ КАРТОН, КАШИРАНО ВЕЛПАПЕ, ТРАНСПОРТНИ ОПАКОВКИ ВЕЛПА - ОПАКОВКИ ОТ КАРТОН, КАШИРАНО ВЕЛПАПЕ, ТРАНСПОРТНИ ОПАКОВКИ ВЕЛПА - ОПАКОВКИ ОТ КАРТОН, КАШИРАНО ВЕЛПАПЕ, ТРАНСПОРТНИ ОПАКОВКИ ВЕЛПА - ОПАКОВКИ ОТ КАРТОН, КАШИРАНО ВЕЛПАПЕ, ТРАНСПОРТНИ ОПАКОВКИ ВЕЛПА - ОПАКОВКИ ОТ КАРТОН, КАШИРАНО ВЕЛПАПЕ, ТРАНСПОРТНИ ОПАКОВКИ

ОПАКОВКИ ОТ КАРТОН

ОПАКОВКИ ОТ КАРТОН Опаковки от велпапе с профил на вълните Е, В и F

в състава на което влизат крафтови и рециклирани хартии с бяло и кафяво покритие. Опаковките служат за транспорт и съхранение на различни видове хранителни продукти, перилни и почистващи препарати, стъклени изделия, метални изделия,обувки, текстил и др.

Прочетете още ...


КАШИРАНО ВЕЛПАПЕ

КАШИРАНО ВЕЛПАПЕ Опаковки от каширано велпапе

В състава на което влизат крафтови и рециклирани хартии с бяло и кафяво покритие за хранително-вкусовата промишленост, стъкларската индустрия, обувната промишленост, текстилната и др.

Прочетете още ...


ТРАНСПОРТНИ ОПАКОВКИ

ТРАНСПОРТНИ ОПАКОВКИ Опаковки от велпапе с профил на вълните Е, В и F

В състава на което влизат крафтови и рециклирани хартии с бяло и кафяво покритие. Опаковките служат за транспорт и съхранение на различни видове хранителни продукти, перилни и почистващи препарати, стъклени изделия, метални изделия,обувки, текстил и др.

Прочетете още ...


ДЕКЛАРАЦИЯ

НА РЪКОВОДСТВОТО
ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА НА „ВЕЛПА” ЕООД


Иновации и конкурентоспособност

„ВЕЛПА” ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет „Закупуване и доставка на щанцов автомат” в изпълнение на ДБФП BG16RFOP002-3.001-0317-C01.

Документите можете да свалите от ТУК


Иновации и конкурентоспособност

„ВЕЛПА” ЕООД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

На 20.11.2017 г. ръководството на „ВЕЛПА” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”, финансирана от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.
Договорът е на обща стойност 2 130 000.00 лева без ДДС.
С цел подобряване на енергийна ефективност в компанията, проектът предвижда закупуване , инсталиране и пускане в експлоатация на модерно и високотехнологично оборудване. Устойчивото и дългосрочно повишаване на конкурентоспособността на „ВЕЛПА” ЕООД ще бъде постигнато чрез инсталиране в производствената база на дружеството на енергоефективен и високопроизводителен щанцов автомат.

СЕРТИФИКАТ - ВЕЛПА СЕРТИФИКАТ - ВЕЛПА

Copyright © 2014-2019 www.velpa.bg.                 All rights reserved.                 Design and Programs by Нептун 92